Πέτρινες παραδοσιακές κατοικίες στη λευκάδα

Ημερομηνία:  2021
Τοποθεσία:  Λευκάδα
Πελάτης:  Ιδιώτης
Κατηγορία:  Κατοικίες

Μελέτη και κατασκευή πέτρινων κατοικιών, σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική