Προμελέτη Πολυτελούς Μεζονέτας

Ημερομηνία:  2021
Τοποθεσία:  Ναύπακτος
Πελάτης:  Ιδιώτης
Κατηγορία:  Μεζονέτα

Αρχιτεκτονική μελέτη πολυτελούς μεζονέτας στη Ναύπακτο.