Πολυτελής Κατοικία

Ημερομηνία:  2021
Τοποθεσία:  Αγρίνιο
Πελάτης:  Ιδιώτης
Κατηγορία:  Κατοικίες

Μελέτη και κατασκευή πολυτελούς κατοικίας σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.