Εταιρική Υπευθυνότητα

Η εταιρεία έχει αναπτύξει έντονη δράση στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης, αλληλεπιδρώντας με αυτόν τον τρόπο με τις τοπικές κοινωνίες με τις οποίες δραστηροποιείται. Η προσφορά της CSTarchitects εκδηλώνεται μέσα απο την οικονομική συμπαράσταση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο.

Η κοινωνική ευθύνη είναι ένα απο τα θεμελιώδη στοιχεία στα οποία η εταιρεία βασίζεται για την ενεργειακή ανάπτυξή της. Γι’αυτό και η CSTarchitects έχει ενσωματώσει τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης στις επιχειρηματικές αρχές της εταιρείας και στις κατασκευές των έργων. Εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο υψηλή ποιότητα συνθηκών εργασίας.

Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε κάθε πτυχή της επιχείρησής μας σε καθημερινή βάση.Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, των πελατών, των εργαζομένων μας και την κοινωνία γενικότερα.

Διαδώστε το άρθρο