Ανθρακικό Αποτύπωμα

Η CSTarchitects αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που έχει ο κτιριακός τομέας στο περιβάλλον ( 40% περίπου της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας), θέτει ως βασική προτεραιότητα την ισόρροπη ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Περιβαλλοντικών Προτύπων.

Γιαυτό και το 2018 συνεχίζει να σχεδιάζει κτίρια που εντάσονται στο περιβάλλον τους, έχοντας έτσι μειωμένη ανάγκη για ψύξη και θέρμανση. Κτίρια σχεδιασμένα έτσι ώστε να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης στο μέλλον ώστε να μειώνεται σταδιακά το κτιριακό μας απόθεμα. Τέλος η CSTarchitects επιλέγει κατασκευαστικά υλικά με βάση τον ενεργειακό κύκλο ζωής τους, επανάχρηση υλικών εκσκαφής, υπεύθυνη διάθεση αποριμμάτων και διαχείριση νερού.

Με αυτό τον τρόπο καταφέρνουμε να μειώσουμε το ανθρακικό αποτύπωμα των κτιρίων που κατασκεύαζουμε, συμβάλλοντας και εμείς στην προσπάθεια για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του Άνθρακα.

Διαδώστε το άρθρο