Κτίριο Γραφείων

Ημερομηνία:  2020
Τοποθεσία:  Αγρίνιο
Πελάτης:  Ιδιώτης
Κατηγορία:  Γραφεία
Μονάδα Συντήρησης και Τυποποίησης Οπωροκηπευτικών & Διώροφο Κτίριο Γραφείων.

Κύριος στόχος κατά τον σχεδιασμό ήταν να επιτευχθεί η μέγιστη οργανωτική ευελιξία για το χρήστη και στις δύο τυπολογίες κτιρίων σε συνδυασμό με μια δυναμική ογκοπλαστική προσέγγιση που να μπορεί να ανταποκριθεί και στον μελλοντικό χρήστη.

Σαν αποτέλεσμα δημιουργούνται δύο ζώνες υπαίθριων χώρων όπου μπορεί ο χρήστης να επιλεγεί με κριτήριο την ιδιωτικότητα, τη μέγιστη εκμετάλλευση του φυσικού φωτός, τη σύγχρονη οργανωτική διάταξη και μοντέρνα αισθητική.